Studium

Formuláře

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

ČTĚTE POZORNĚ! K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JE TŘEBA ODEVZDAT VŠE, CO JE UVEDENO V BODECH 1 – 5!

POZOR: Elektronická aplikace se otevírá 1. 2. 2018. Vyplňte tedy předně tuto aplikaci a teprve poté odevzdávejte dokumenty v papírové podobě.

Žádosti se odevzdávají na Zahraničním oddělení FF UK – místnost 103.

1) ŽÁDOST

 

2) V APLIKACI JE SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ, které je potřeba odevzdat (dle typu Žádosti).

 

Co se týče motivačního dopisu a doporučení odborného garanta u výjezdů v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod, nelze odevzdat stejné dokumenty, které byly odevzdány k výběrovému řízení na tyto zahraniční univerzity. Je třeba vzít v potaz, že nyní student žádá o příspěvek na daný pobyt (ne o pobyt samotný) a to do obou dokumentů zakomponovat. U tohoto typu výjezdů také postačí místo akceptačního dopisu z partnerské univerzity nominace ze strany UK.

 

Orientační seznam potřebných dokumentů:

U jazykových oborů není třeba dokládat jazykovou způsobilost v případě, že studium na zahraniční univerzitě probíhá ve studovaném jazyce.

3) POTVRZENÍ O STUDIJNÍM PRŮMĚRU – průměr by měl být v online aplikaci načten automaticky, pokud se tak nestane (aplikace je stále v testovací fázi), vyžádejte si potvrzení na Studijním oddělení. Doktorandi průměr vyplňovat nemusí.

4) ŽÁDOST PRO VYPLACENÍ – kolonka POTVRZENÍ O STUDIU je vyplněna studijní referentkou s razítkem a podpisem ze Studijního oddělení. Student nevyplňuje výši příspěvku, o který žádá.

5) Podepsaná KOPIE KARTY S ČÍSLEM ÚČTU NEBO ČÁST VÝPISU Z ÚČTU (kde je číslo účtu a jméno), kam lze případný příspěvek poslat.

Žádost pro vyplacení bude uložena na Zahraničním oddělení, aby mohla být v případě přidělení financí použita k proplacení příspěvku.