Studium

Formuláře

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

ČTĚTE POZORNĚ! K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JE TŘEBA ODEVZDAT VŠE, CO JE UVEDENO V BODECH 1 – 3!

POZOR: Dokumenty je třeba vložit nejprve do elektronické aplikace a následně odevzdat v papírové podobě. Žádosti se odevzdávají na Zahraničním oddělení FF UK – místnost 103.

1) ŽÁDOST

 

2) V APLIKACI JE SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ, které je potřeba odevzdat (dle typu Žádosti).

 

Obecné informace k jednotlivým typům přihlašovacích dokumentů najdete zde.

Co se týče motivačního dopisu a doporučení odborného garanta u výjezdů v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod, nelze odevzdat stejné dokumenty, které byly odevzdány k výběrovému řízení na tyto zahraniční univerzity. Je třeba vzít v potaz, že nyní student žádá o příspěvek na daný pobyt (ne o pobyt samotný) a to do obou dokumentů zakomponovat. U tohoto typu výjezdů také postačí místo akceptačního dopisu z partnerské univerzity nominace ze strany UK.

 

Orientační seznam potřebných dokumentů:

U jazykových oborů není třeba dokládat jazykovou způsobilost v případě, že studium na zahraniční univerzitě probíhá ve studovaném jazyce, tuto informaci do systému nahrajte jako přílohu ve Wordu, kde stačí jednou větou zmínit danou skutečnost.