Aktion

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

  • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
  • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .

Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.

Grantové oddělení FF UK poskytuje podporu při sestavování žádosti v rámci daného programu