Studium

Dokumenty po návratu

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Dokumenty po návratu

Veškeré záležitosti týkající se proplácení příspěvků a ponávratových dokumentů má na FF UK na starosti Marie Hanková.

Po návratu ze studijního/vědeckého pobytu je student povinen do 14 dnů (po domluvě lze i později) odevzdat níže uvedené dokumenty. Oba postačí zaslat naskenované jak na Rektorát, tak na Zahraniční oddělení FF UK.

1.)  Závěrečnou zprávu  – originál vyplněného formuláře na Odbor pro zahraniční styky RUK PhDr. Lence Dostálkové. Jeho kopii pak na Zahraniční oddělení FF UK.

2) Doklad o pobytu na zahraniční univerzitě obsahující informaci o konkrétním tremínu pobytu. Každá univerzita by měla mít vlastní potvrzení o studijním pobytu, pokud tomu tak není, pak je možné použít Confirmation of Study Period. Originál si student ponechá, kopii potom odevzdá na Odbor pro zahraniční styky RUK a druhou na Zahraniční oddělení FF UK.