Dokumenty po návratu

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Dokumenty po návratu / Documents upon return

Po návratu ze studijního/vědeckého pobytu je žadatel povinen do 30 dnů odevzdat níže uvedené dokumenty.

Upon return from the study/research stay, the applicant must submit the following documents within 30 days.

.

Povinné dokumenty k jednotlivým typům žádostí / Mandatory documents based on the application type:

  • Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry – závěrečná zpráva, Confirmation of study period a Transcript of records (vystaví zahraniční instituce)
    1-2 semesters study stay – Final Report, Confirmation of Study Period and Transcript of Records (issued by the foreign institution)
  • Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí – závěrečná zpráva + Confirmation of study period
    Scientific and reasearch stays – Final Report + Confirmation of Study Period
  • Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK – závěrečná zpráva
    Foreign university lecturers or researchers lecturing at FA CUFinal Report