Studium

Dokumenty po návratu

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Dokumenty po návratu

Veškeré záležitosti týkající se proplácení příspěvků a ponávratových dokumentů má na FF UK na starosti Marie Hanková.

Po návratu ze studijního/vědeckého pobytu je student povinen do 14 dnů (po domluvě lze i později) odevzdat níže uvedené dokumenty. Oba postačí zaslat naskenované jak na Rektorát, tak na Zahraniční oddělení FF UK.

1.)  Závěrečnou zprávu  – zaslat na Odbor pro zahraniční styky RUK Mgr. Erice Valečkové, v kopii Marii Hankové.

2) Doklad o absolvování pobytu na zahraniční univerzitě obsahující informaci o konkrétním tremínu pobytu. Každá instituce by měla mít vlastní potvrzení, lze použít i transkript ze zahraniční univerzity, pokud obsahuje data studijního pobytu. Originál si student ponechá, kopii zašle na Odbor pro zahraniční styky RUK Mgr. Erice Valečkové,
v kopii Marii Hankové.

NOVÁ PRAVIDLA (PLATÍ OD JARNÍHO KOLA 2019)

Žadatel si v online aplikaci stáhne formuláře závěrečné zprávy a případně dalších potřebných dokumentů

  • přihlásit se do aplikace a otevřít svou žádost
  • modré tlačítko Pravidla soutěže v pravém horním rohu – dole se dle charakteru žádosti objeví seznam závěrečných dokumentů + formuláře ke stažení
  • dokumenty se nahrávají v žádosti v záložce Závěrečná zpráva

Povinné dokumenty k jednotlivým typům žádostí:

  • Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry – závěrečná zpráva, Confirmation of study period a Transcript of records (vystaví zahraniční instituce)
  • Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí – závěrečná zpráva + Confirmation of study period
  • Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK – hostující profesoři – závěrečná zpráva