Studium

CEEPUS

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy – Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv nebo tzv. freemovers.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států. Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.

Termíny pro rok 2016

  • 31. 10. 2016 – podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na LS 2016/2017
  • 30. 11. 2016 – podávání přihlášek na mobility jako „Freemover“ na LS 2016/2017

POZOR! Od 1.1.2016 se mění podmínky pro proplácení jízdného prostřednictvím FF UK v rámci studijních pobytů CEEPUS . Jízdné se od tohoto data již nebude proplácet.