CEEPUS

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy:

  • Albánie
  • Bosna a Hercegovina
  • Bulharsko
  • Černá Hora
  • Česká republika
  • Chorvatsko
  • Maďarsko
  • Severní Makedonie
  • Moldávie
  • Polsko

Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv nebo tzv. freemovers.

 

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států. Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.