Anglo-Czech Educational Fund

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který roku 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty vynikajících doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (do 35 let) FF UK ve Velké Británii.

TERMÍN: 15. 3. 2024 do 12.00 (termín je vyhlašován 1x ročně)

 –

Úspěšní žadatelé zhruba v polovině svého pobytu odevzdávají průběžnou zprávu o své činnosti v UK (jak probíhá výzkumný/studijní pobyt, co se zatím podařilo apod.), a to na adresu ACEF: has.spol.jelena@gmail.com (v kopii marie.hankova@ff.cuni.cz). Po návratu potom prosíme o vypracování závěrečné zprávy z pobytu a jejího zaslání na stejné adresy. Obě zprávy se píší v anglickém jazyce.