Fondy EHP

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 

 

 

 

 

 

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává pro školy program Vzdělávání.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity, z nichž Zahraniční oddělení spolupracuje na projektech mobilit. Pro více informací o těchto a dalších aktivitách navštivte stránky Domu zahraniční spolupráce.

Mobilitní projekty fondů EHP nabízejí oproti pobytům Erasmus+ několiknásobně vyšší financování, a také umožňují čerpat další finance na specifické potřeby studentů.


Aktuality

 


Projekt EHP-CZ-MOP-1-006 „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“

Projekt EHP-CZ-MOP-2-014 „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Výměnné pobyty zaměstnanců a studentů s EHP partnery“

Projekt EHP-CZ-MOP-3-010 „Podpora mobility studentů a zaměstnanců 2021/22“