Studium

Fondy EHP

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

 


Projekt EHP-CZ-MOP-2-014 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Výměnné pobyty zaměstnanců a studentů s EHP partnery“

Tento projekt získal grant ve výši 2 205 250 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci se šesti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v únoru 2020 grantovou žádost ve druhé výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se čtyřmi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen, University of Oslo a nově i Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2020 do srpna 2021) budou realizovány výjezdy 26 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 8 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví Filozofickou fakultu. Projekt zahrnuje studentské semestrální pobyty a krátkodobé výzkumné pobyty doktorandů. Projekt obsahuje rovněž mobilitu pedagogickou a mobilitu administrativních pracovníků, pracujících na implementaci EHP projektů.

 

 


Projekt EHP-CZ-MOP-1-006 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“

Tento projekt získal grant ve výši 2 529 319 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci s pěti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v dubnu 2019 grantovou žádost ve výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se třemi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen a University of Oslo (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2019 do srpna 2020) budou realizovány výjezdy 27 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 25 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví, ať už krátkodobě či na celý semestr, Filozofickou fakultu.

 


Obecně o fondech EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává pro školy program Vzdělávání.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity, z nichž Zahraniční oddělení spolupracuje na projektech mobilit. Pro více informací o těchto a dalších aktivitách navštivte stránky Domu zahraniční spolupráce.