Formuláře

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Erasmus+ studijní pobyt a praktická stáž

(Předvyplněnou verzi správného potvrzení – na studijní pobyt nebo praktickou stáž – jste dostali jako přílohu k Účastnické smlouvě; stejně jako ostatní dokumenty si ji můžete ve své elektronické přihlášce stáhnout jako PDF.)

Erasmus+ kreditová mobilita (výjezdy mimo EU)
Ostatní dokumenty