Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Výměnné pobyty zaměstnanců a studentů s EHP partnery 2020-2022

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Projekt EHP-CZ-MOP-2-014 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Výměnné pobyty zaměstnanců a studentů s EHP partnery“

Tento projekt získal grant ve výši 2 205 250 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci se šesti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v únoru 2020 grantovou žádost ve druhé výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se čtyřmi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen, University of Oslo a nově i Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2020 do srpna 2021) budou realizovány výjezdy 26 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 8 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví Filozofickou fakultu. Projekt zahrnuje studentské semestrální pobyty a krátkodobé výzkumné pobyty doktorandů. Projekt obsahuje rovněž mobilitu pedagogickou a mobilitu administrativních pracovníků, pracujících na implementaci EHP projektů.