Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit 2019-2021

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Projekt EHP-CZ-MOP-1-006 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“

Tento projekt získal grant ve výši 2 529 319 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci s pěti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v dubnu 2019 grantovou žádost ve výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se třemi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen a University of Oslo (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2019 do srpna 2020) měly být realizovány výjezdy 27 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 25 studentů a pedagogů z Norska a Islandu mělo navštíví, ať už krátkodobě či na celý semestr, Filozofickou fakultu. Plnění projektu bylo nicméně výrazně narušeno pandemií koronaviru, a ačkoliv byl projekt prodloužen o rok (do konce srpna 2021), nebylo možné realizovat všechny plánované mobility.

I přes negativní dopad pandemie na mezinárodní výměnu, se celkem pět studentů zúčastnilo a úspěšně dokončilo semestrální studijní pobyty na Univerzitě Karlově a jejích partnerských institucích, přičemž získali celkem 156 ECTS. Nadto projekt umožnil jedné PhD studentce vykonat výzkumný pobyt na univerzitě v Bergenu. Co se týče mobility zaměstnanců, celkem sedm učitelů a administrativních pracovníků úspěšně vykonali své výjezdy osobně, jeden další výukový pobyt byl vykonán v online formě. Projekt měl přímý vliv na studenty a splnění požadavků a dokončení jejich studia. Dalším výsledkem projektu je zlepšení jejich klíčových schopností a dovedností a posílení jejich motivace pokračovat v oblasti vzdělávání i profesionálně. Projekt měl dále bezprostřední vliv na zlepšení kompetencí univerzitních pracovníků v rámci jejich profesionálního zaměření a zvýšil jejich schopnost iniciovat změny v oblasti jejich práce. Projekt měl za důsledek zesílení bilaterální vztahů a podpořil užší spolupráci mezi partnery, která bude mít do budoucna dlouhodobý efekt na rozvoj dalších společných aktivit, jako jsou workshopy, konference, společný výzkum a rovněž i joint degree studijní programy.

V rámci celofakultního výběrového řízení na semestrální pobyty na Háskóli Íslands byly vybrány a v LS 2020 i vyslány dvě studentky, o jejichž studiu a zážitních na Islandu si můžete dočíst v rozhovoru s univerzitním časopisem iForum.