Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Program Erasmus+ je pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí. Administrativním postupem uchazeče provede návod, bližší informace, rady a doporučení studentům poskytnou katederní koordinátoři nebo fakultní koordinátor.

Možnosti výjezdu

Výběrová řízení na výjezdy v akademickém roce 2016/2017 proběhnou v březnu 2016; konkrétní termíny budou pro jednotlivé katedry a ústavy vyhlášeny na začátku roku, kdy bude i stanoven finální fakultní termín pro jejich uzavření. Pro bližší informace sledujte webové stránky jednotlivých kateder a ústavů. Ve stejném termínu je nutné si založit přihlášku v online aplikaci UK; smlouvy FF UK zde budou dostupné k prvnímu dni konání výběrových řízení.

Přidělování stipendií na studijní pobyty v roce 2016/2017 bude upraveno Opatřením děkana ve stejném znění jako v předchozích dvou letech (Opatření děkana 3/2014). Věnujte mu prosím pozornost.

 

Fakultní koordinátoři programu na zahraničním oddělení:

Mgr. Petra Jančíková

(interinstitucionální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti, kreditová mobilita)

telefon: 221 619 840

Mgr. Imogen Davidson White

Mgr. Martina Reiterová

(studentská mobilita – přijíždějící studenti, mobilita pedagogů a zaměstnanců)

telefon: 221 619 841

Důležité informace

Seznam smluv FF UK pro program Erasmus v akademickém roce 2016/2017 (stav k 22. 10. 2015)
Seznam smluv FF UK pro program Erasmus v akademickém roce 2015/2016

Zprávy z mobilit studentů Erasmus – databáze zkušeností (Tato databáze byla uzavřena spolu s koncem programu LLP/Erasmus, ale informace z ní mohou být stále užitečné.)

Upozornění! Na studijní pobyty a praktické stáže vykonané v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami nemůže být čerpáno stipendium z Erasmus+ programu.

Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

S koncem akademického roku 2013/2014 byla ukončena třetí etapa programu LLP/Erasmus. Od roku 2014/2015 do roku 2020/2021 spadá veškerá individuální mobilita zajišťovaná Evropskou komisí pod program Erasmus+.