Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Program Erasmus+ je pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí. Administrativním postupem uchazeče provede návod, bližší informace, rady a doporučení studentům poskytnou katederní koordinátoři nebo fakultní koordinátor.

Možnosti výjezdu

Výběrová řízení na výjezdy v akademickém roce 2018/2019 proběhnou v průběhu března 2018; konkrétní termíny budou jednotlivé katedry a ústavy vyhlašovat samy. Pro bližší informace sledujte webové stránky jednotlivých kateder a ústavů. Ve stejném termínu je nutné si založit přihlášku v online aplikaci UK; smlouvy FF UK zde budou dostupné od 15. února 2018.

Přidělování stipendií na studijní pobyty v roce 2018/2019 bude upraveno Opatřením děkana ve stejném znění jako v předchozích dvou letech (Opatření děkana 3/2014). Věnujte mu prosím pozornost.

 

Fakultní koordinátoři programu na zahraničním oddělení:

Mgr. Petra Jančíková

(interinstitucionální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti, kreditová mobilita)

telefon: 221 619 840

 

Mgr. Imogen Davidson White

(studentská mobilita – přijíždějící studenti, mobilita pedagogů a zaměstnanců)
telefon: 221 619 841

Mgr. Martina Reiterová

(studentská mobilita – přijíždějící studenti)

telefon: 221 619 841

 

Úřední hodny programu Erasmus+: pondělí – čtvrtek od 14 do 16 hodin

Důležité informace

Seznam Erasmus smluv na studijní pobyty 2018-19

Seznam Erasmus smluv na praktické stáže 2018-19

Zprávy z mobilit studentů Erasmus – databáze zkušeností (Tato databáze byla uzavřena spolu s koncem programu Erasmus+, ale informace z ní mohou být stále užitečné.)

Upozornění! Na studijní pobyty a praktické stáže vykonané v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami nemůže být čerpáno stipendium z Erasmus+ programu.

Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Diferencieace stipendií podle jednotlivých zemí EU platná od roku 2018:

Výše stipendií podle zemí od 2018