Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Program Erasmus+

je pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí. V rámci Erasmus+ můžete vycestovat na studijní pobyty nebo praktické stáže v rámci EU.  Rozšířením tohoto programu je Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita, díky které lze vycestovat i do vybraných zemí mimo EU.

 

Možnosti a typy výjezdů

Další informace

  • Výše stipendií  (Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády. Program zajišťující výjezdy do Švýcarska se nazývá European Swiss Mobility Programme a jeho minimální délka je 90 dní)
  • Green Erasmus – příspěvek na ekologickou dopravu

Sociální sítě

Kam vyjet

 

 


Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Přidělování stipendií na studijní pobyty v roce 2021/2022 bude upraveno Opatřením děkana ve stejném znění jako v předchozích dvou letech (Opatření děkana 3/2014). 

Další obecné informace o programu Erasmus najdete na univerzitních stránkách nebo na stránce www.naerasmusplus.cz.