Kontakty Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Fakultní koordinátoři Erasmus+ na zahraničním oddělení

Mgr. Petra Benešovská

erasmusout@ff.cuni.cz

(interinstitucionální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti, kreditová mobilita)

telefon: 221 619 840

Kryštof Loub

erasmusout@ff.cuni.cz

(studentská mobilita – vyjíždějící studenti)

telefon: 221 619 425  


Mgr. Imogen Davidson White

(studentská mobilita – přijíždějící studenti, mobilita pedagogů a zaměstnanců)
telefon: 221 619 841

Mgr. Martina Reiterová

(studentská mobilita – přijíždějící studenti)

telefon: 221 619 841

Úřední hodny programu Erasmus+: pondělí – čtvrtek od 14 do 16 hodin

Katederní koordinátoři Erasmus+