Krátkodobé PhD pobyty

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 

V rámci programu Erasmus+ můžete vyjet také na krátkodobý PhD pobyt.

 • Můžete vyjet na 5 – 30 dní.
 • Na výjezd na krátkodobý PhD pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do doktorského studia.
 • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 360 dní.
 • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na krátkodobý PhD pobyt apod.). Mezi jednotlivými krátkodobými PhD pobyty musí být nejméně jeden měsíc pauza.
 • pobyt je administrován jako praktická stáž nebo studijní pobyt
 • Výše stipendií

Info

 • Na University of Vienna zatím nepřijímají krátkodobé PhD mobility z důvodu vniřtřního administrativního nastavení
 • Na University of Leipzig požadují nominaci nejméně tři měsíce předem

Výběrové řízení

Výběrová řízení konají vždy kvartálně:
 • Pro výjezdy od 1.1. do 31.3. – termín přihlášení v listopadu předcházejícího roku
 • Pro výjezdy od 1.4. do 30.6. – termín přihlášení v únoru
 • Pro výjezdy od 1.7. do 30.9. – termín přihlášení v květnu
 • Pro výjezdy od 1.10. do 31.12. – termín přihlášení v srpnu

Aktuálně

Pro přihlášení do aktuálního výběrového řízení zasílejte na erasmusout@ff.cuni.cz do 23.05.2023 následující dokumenty:

Při přihlášení do výběrového řízení byste měli mít stáž neformálně potvrzenou ze zahraniční institucí.

Jakmile budete nominováni, založte si, prosím, přihlášku na praktickou stáž v aplikaci is.cuni.cz/webapps (v případě, že existuje s institucí smlouva).

Před výjezdem

Krátkodobý PhD pobyt je administrován jako studijní pobyt nebo praktická stáž.

Learning/Traineeship Agreement

Tento dokument slouží jako vaše přihláška k Erasmu u nás na UK.

 

Přihlášku na studijní pobyt si doplňte podle pokynů zde. Do studijního plánu si prosím napište pouze název svojí disertace.

Přihlášku na praktickou stáž si doplňte podle pokynů zde.

Pokud nebude kompletní dokumentace odevzdána minimálně dva týdny před plánovaným datem výjezdu, bude pobyt automaticky stornován.

Eurový účet v bance

K tomu, aby vám mohlo být zasláno stipendium, je třeba si založit eurový účet. Účet může být založen u jakékoliv banky s pobočkou v České Republice. Jakmile budete mít účet založen, zapište si jeho číslo a všechny potřebné údaje do kolonky Finance v přihlášce v aplikaci.

Jako potvrzení o výjezdu na Erasmus+ pro banku slouží váš Learning/Traineeship Agreement podepsaný paní proděkankou pro studium.

Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia

Ze zahraniční instituce si vyžádáte akceptační dopis. Na základě něj a podepsaného Learning/Traineeship Agreementu všemu stranami vám bude vytisknuto rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Účastnická smlouva

Poté, co vám bude vytištěno rozhodnutí děkana, připraví v Evropské kanceláři na rektorátu účastnickou smlouvu, která je zároveň posledním dokumentem, který je třeba před výjezdem vyřídit. Jakmile pro vás bude smlouva připravena, tak vám přijde z Evropské kanceláře zvací email. K podpisu smlouvy budete s sebou potřebovat Learning/Traineeship Agreement, akceptační dopis a rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Po podpisu účastnické smlouvy Vám nejpozději do dvou týdnů přijde na váš eurový účet stipendium na celé období pobytu najednou.

Pojištění do zahraničí si zajišťujete sami.

Po návratu

Confirmation of Study Period

Tento formulář slouží k potvrzení délky pobytu v zahraničí a je nutné si jej ke konci svého pobytu na zahraniční univerzitě nechat potvrdit tamním koordinátorem. Do 10 dnů od Vašeho návratu mi jej, prosím, doručte na Zahraniční oddělení FF. Je možné použít formulář náš i zahr, univerzity. Tento dokument je nutné odevzdat v originále nebo skenem zaslaným přímo zahraničním koordinátorem na erasmusout@ff.cuni.cz.

Hodnocení stáže tutorem

Jelikož nebudete v zahraničí studovat žádný předmět, měl by Vám Váš zahraniční tutor vystavit hodnocení Vaší práce. To nepotřebujeme v originále.