ELAN (European Liberal Arts Network)

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

ELAN (European Liberal Arts Network)

je humanitně zaměřený program, který studentům nabízí široký rozhled v tzv. Liberal Arts, tedy všech humanitních oborech prolínajících se se současnými situacemi a problémy ve světě. Díky interdisciplinaritě, na kterou klade ELAN důraz, si vybraní studenti rozšíří obzory i mimo obor, který na univerzitě aktuálně studují. Program zahrnuje zahraniční mobilitu do jedné z partnerských univerzit, možnost dvoutýdenní stáže, letní školy či práci na svém vybraném projektu v doprovodu odborného tutora. Studenti zapojení do programu plní požadavky stanovené radou ELANu, po jejichž splnění obdrží tzv. ELAN certifikát, který si budou moci přiložit ke svému CV.

Do European Liberal Arts Network je zapojena síť jedenácti partnerských univerzit s hlavním sídlem na KU Leuven v Belgii. Tento program vznikl v Bristolu ve Velké Británii v roce 2013 s cílem podpořit mobilitu a mezioborovost studentů.

Mezi univerzity zapojené do ELANu patří:

Výběrové řízení

 

Výběrové řízení pro výjezdy na partnerské univerzity v roce 2021/22 probíhá od 18. ledna do 7. února 2021 odevzdáním dokumentů na erasmusout@ff.cuni.cz nebo erasmusin@ff.cuni.cz. Do této doby je možné odevzdávat požadované dokumenty:

  • motivační dopis (v AJ, maximálně na jednu normostranu)
  • Application Form
  • CV – s aktuálními kontaktními údaji a datem narození (AJ)
  • Transcript of Records (dokument vydává Studijní oddělení – nutno zažádat s dostatečným předstihem!) – AJ
  • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2 (CEFR)
Dokumenty potřebné k přihlášení:
  • motivační dopis (v AJ, maximálně na jednu normostranu)
  • studijní plán – seznam předmětů, které chce student na partnerské univerzitě navštěvovat, a popř. návrh projektu pro École Normale Supérieure Paris a Università degli Studi di Siena (AJ)
  • CV – s aktuálními kontaktními údaji a datem narození (AJ)
  • Transcript of Records (dokument vydává Studijní oddělení – nutno zažádat s dostatečným předstihem!) – AJ
  • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2 (CEFR)

Před výjezdem, během pobytu v zahraničí a po návratu

Program ELAN je financován přes program Erasmus+, je tedy nutné dodržet administrativní postup stejný jako při výjezdu přes Erasmus+.

Pro získání ELAN Certifikátu je třeba splnit povinné a nepovinné požadavky, které najdete na oficiálních stránkách ELAN programu.