ELAN (European Liberal Arts Network)

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

ELAN (European Liberal Arts Network)

je humanitně zaměřený program, který studentům nabízí široký rozhled v tzv. Liberal Arts, tedy všech humanitních oborech prolínajících se se současnými situacemi a problémy ve světě. Díky interdisciplinaritě, na kterou klade ELAN důraz, si vybraní studenti rozšíří obzory i mimo obor, který na univerzitě aktuálně studují. Program zahrnuje studijní výjezd do jedné z partnerských univerzit na semestr nebo celý rok, v rámci kterého se můžete zúčastnit dvoutýdenní stáže nebo letní školy, pokud ji zahraniční univerzita nabízí, či práci na svém vybraném projektu v doprovodu odborného tutora. Studenti zapojení do programu plní požadavky stanovené radou ELANu, po jejichž splnění obdrží tzv. ELAN certifikát, který si budou moci přiložit ke svému CV.

Do European Liberal Arts Network je zapojena síť jedenácti partnerských univerzit s hlavním sídlem na KU Leuven v Belgii. Tento program vznikl v Bristolu ve Velké Británii v roce 2013 s cílem podpořit mobilitu a mezioborovost studentů.

Mezi univerzity zapojené do ELANu patří:

Výběrové řízení

 

Výběr pro výjezdy na partnerské univerzity v roce 2022/23 probíhá od 17. ledna do 13. února 2021 odevzdáním dokumentů na erasmusout@ff.cuni.cz nebo erasmusin@ff.cuni.cz. Do této doby je možné odevzdávat požadované dokumenty. Dne 16. února 2022 zasedne komise pro výběr studentů na ELAN na FF UK: Druhé kolo výběrového řízení proběhne na konci února/začátku března za přítomnosti vybrané zahraniční univerzity.

Dokumenty potřebné k přihlášení:
  • motivační dopis (v AJ, maximálně na jednu normostranu) včetně prioritních univerzit (1.,2. a 3. volba) – v případě výběru École Normale Supériéure je třeba nastínit projekt, který byste na univerzitě chtěli rozvíjet
  • CV – s aktuálními kontaktními údaji, datem narození a úrovně znalosti cizího jazyka (AJ)
  • Transcript of Records (dokument můžete vygenerovat ze SISu nebo požádat Studijní oddělení v AJ)
Kritéria výběrového řízení:
  • motivace
  • jazykové dovednosti
  • v případě École Normale Supériéure – připravovaný projekt
  • studijní průměr do 1.7

Před výjezdem, během pobytu v zahraničí a po návratu

Program ELAN je financován přes program Erasmus+, je tedy nutné dodržet administrativní postup stejný jako při výjezdu přes Erasmus+.

Pro získání ELAN Certifikátu je třeba splnit povinné a nepovinné požadavky, které najdete na oficiálních stránkách ELAN programu.