Podpora mobility studentů a zaměstnanců 2021/22

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 

 

Projekt  „Podpora mobility studentů a zaměstnanců 2021/22“ (EHP-CZ-MOP-3-010)

 

Tento projekt získal grant ve výši 2 541 656 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci se čtyřmi základními součástmi FF UK úspěšně podalo v únoru 2021 grantovou žádost ve třetí, a zatím poslední, výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se čtyřmi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen, University of Oslo a Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2021 do srpna 2022) budou realizovány výjezdy 30 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 14 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví Filozofickou fakultu. Projekt zahrnuje studentské semestrální pobyty, krátkodobé výzkumné pobyty doktorandů, ale i intenzivní čtrnáctiděnní kurzy pro skupiny studentů. Projekt obsahuje rovněž mobilitu pedagogickou a mobilitu administrativních pracovníků, pracujících na implementaci EHP projektů.