Koordinátoři na katedrách a ústavech

Ústav hudební vědy ÚHV Mgr. Marc Niubó, Ph.D. 221 619 431
Katedra divadelní vědy KDV Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 221 619 226
Katedra filmových studií KFS Mgr. Miroslava Papežová 221 619 227
Ústav pro dějiny umění ÚDU doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 221 619 700
Katedra andragogiky a personálního řízení KANDR PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 221 619 605
Katedra pedagogiky KPED Mgr. Jaroslava Swoboda 224 491 650
Katedra estetiky KEST Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D. 221 619 621
KEST Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 221 619 621
Ústav filosofie a religionistiky ÚFAR Daniele De Santis, Ph.D. 221 619 281
Ústav světových dějin ÚSD Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. 221 619 254
Ústav českých dějin ÚČD doc., PhDr. Jan Randák, Ph.D. 221 619 311
Ústav hospodářských a sociálních dějin ÚHSD Jana Heroutová, Matěj Spurný 221 619 713
Katedra pomocných věd historických a archivního studia KPVHAS doc., PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 221 619 312
Ústav pro klasickou archeologii ÚKAR Mgr. Petra Tušlová 221 619 725
Ústav pro archeologii ÚPA PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D. 221 619 754
Český egyptologický ústav ČEÚ doc. PhDr. Filip Coppens, Ph.D. 221 619 612
Ústav etnologie ÚETNO doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. 221 619 640
Ústav anglického jazyka a didaktiky ÚAJD Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. 221 619 227
Ústav anglofonních literatur a kultur ÚALK Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 221 619 342
Ústav bohemistických studií ÚBS PhDr. Tomáš Vučka  221 619 235
Ústav českého jazyka a teorie komunikace ÚČJTK PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 221 619 213
Ústav české literatury a komparatistiky ÚČLK Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 221 619 251
Ústav germánských studií dánština, norština ÚGS Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 221 619 245
švédština ÚGS Mgr. Hana Štěříková 221 619 245
nizozemština ÚGS Mgr. Iva Rezková, Ph.D. 221 619 292
němčina ÚGS Marc Weiland 221 619 241
mailto:thomas.schneider@ff.cuni.cz finština ÚGS Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 221 619 337
Ústav románských studií francouzština ÚRS Mgr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 221 619 350
italština ÚRS PhDr. Alice Flemrová, Ph.D., Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D. 221 619 257
portugalština ÚRS Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. 221 619 809
španělština ÚRS Mgr. et Mgr. Daniel Alejandro Márquez Guzmán 221 619 201
Ústav jazyků a komunikace neslyšících ÚJKN Bc. Kateřina Bělehrádková 221 619 238
Ústav obecné lingvistiky LING

Bc. Kateřina Bělehrádková

221 619 417
Ústav translatologie ÚTRL PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 221 619 537
Ústav řeckých a latinských studií ÚŘLS Mgr. Martina Vaníková 221 619 742
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Erasmus+ v rámci EU KJBS Mgr. Sandra Vlainič 221 619 214
Mezinárodní kreditová mobilita KJBS Mgr. Sandra Vlainič 221 619 214
Katedra středoevropských studií KSES Michala Benešová, Ph.D. 221 619 818
Ústav východoevropských studií ÚVES Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 221 619 272
Ústav jižní a centrální Asie ÚJCA Mgr. Martin Hříbek, PhD. 221 619 719
Ústav Dálného východu japanologie ÚDLV Mgr. David Labus, Ph.D. 221 619 709
sinologie ÚDLV PhDr. Dušan Andrš, Ph.D. 221 619 705
Katedra Blízkého východu KBV Katarína Palčová, M.A. 221 619 692
Ústav politologie ÚPOL Zora Hesová, M.A., Ph.D. 221 619 950
Katedra sociologie KSOC Mgr. Eva Richter, Ph.D. 221 619 680
Katedra psychologie KPS Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D. 221 619 677
Katedra sociální práce KSOCP PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 221 619 912
Ústav informačních studií a knihovnictví ÚISK PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 221 619 912
Středisko ibero-amerických studií SIAS PhDr. Radek Buben, Ph.D. 221 619 542
Fonetický ústav Mgr. Martina Černá 221 619 250
Ústav srovnávací jazykovědy ÚSJ Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. 221 619 746