Koordinátoři na katedrách a ústavech

Ústav hudební vědy ÚHV Mgr. Marc Niubo, Ph.D. marc.niubo@ff.cuni.cz 221 619 431
Katedra divadelní vědy KDV Mgr. Markéta Polochová, Ph.D. marketa.polochova@ff.cuni.cz 221 619 226
Katedra filmových studií KFS doc. Lucie Česálková 221 619 227
Ústav pro dějiny umění ÚDU Mgr. Petr Šámal, Ph.D. 221 619 700
Katedra andragogiky a personálního řízení KANDR PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. martin.kopecky@ff.cuni.cz 221 619 605
Katedra pedagogiky KPED Mgr. Jaroslava Swoboda jaroslava.svoboda@ff.cuni.cz 224 491 650
Katedra estetiky KEST Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D. stepan.kubalik@ff.cuni.cz 221 619 621
KEST Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D. Tereza.Hadravova@ff.cuni.cz 221 619 621
Ústav filosofie a religionistiky ÚFAR Anna Tropia, Ph.D. anna.tropia@ff.cuni.cz 221 619 391
Ústav světových dějin ÚSD Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. ondrej.daniel@ruk.cuni.cz 221 619 254
Ústav českých dějin ÚČD doc., PhDr. Jan Randák, Ph.D. jan.randak@ff.cuni.cz 221 619 311
Ústav hospodářských a sociálních dějin ÚHSD Jana Heroutová, Matěj Spurný jana.heroutova@ff.cuni.cz; matej.spurny@ff.cuni.cz 221 619 713
Katedra pomocných věd historických a archivního studia KPVHAS doc., PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. zdenek.hojda@ff.cuni.cz 221 619 312
Ústav pro klasickou archeologii ÚKAR Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. petra.tuslova@ff.cuni.cz 221 619 725
Ústav pro archeologii ÚPA PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D. ivo.stefan@ff.cuni.cz 221 619 754
Český egyptologický ústav ČEÚ doc. PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Coppens, Ph.D. filip.coppens@ff.cuni.cz 221 619 612
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií etnologie ÚESEBS doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. petr.janecek@ff.cuni.cz 221 619 622
  středoevropská studia ÚESEBS Michala Benešová, Ph.D. michala.benesova@ff.cuni.cz 221 619 818
  balkánská studia ÚESEBS Mgr. Sandra Vlainič sandra.vlainic@ff.cuni.cz 221 619 214
Ústav anglického jazyka a didaktiky ÚAJD Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. katerina.vasku@ff.cuni.cz 221 619 277
Ústav anglofonních literatur a kultur ÚALK Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. pavla.vesela@ff.cuni.cz 221 619 342
Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících ÚBN Mgr. Kateřina Bělehrádková katerina.belehradkova@ff.cuni.cz  221 619 235
Ústav českého jazyka a teorie komunikace ÚČJTK PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. obert.dittmann@ff.cuni.cz 221 619 213
Ústav české literatury a komparatistiky ÚČLK Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. marie.skarpova@ff.cuni.cz 221 619 251
Ústav germánských studií dánština, norština ÚGS doc. Helena Březinová, Ph.D. helena.brezinova@ff.cuni.cz 221 619 245
švédština ÚGS Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. hana.sterikova@ff.cuni.cz 221 619 245
nizozemština ÚGS Mgr. Iva Rezková, Ph.D. iva.rezkova@ff.cuni.cz 221 619 292
němčina ÚGS Mdoc. Martin Maurach, Dr. phil. martin.maurach@ff.cuni.cz 221 619 241
finština ÚGS Mgr. Michal Kovář, Ph.D. michal.kovar@ff.cuni.cz 221 619 337
Ústav románských studií francouzština ÚRS Mgr. Olga Nádvorníková, Ph.D. olga.nadvornikova@ff.cuni.cz 221 619 350
italština ÚRS doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D., Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D. pavel.stichauer@ff.cuni.cz; chiara.mengozzi@ff.cuni.cz 221 619 289
portugalština ÚRS Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. petra.svobodova@ff.cuni.cz 221 619 809
španělština ÚRS Mgr. et Mgr. Daniel Alejandro Márquez Guzmán, Ph.D. DanielAlejandro.MarquezGuzman@ff.cuni.cz 221 619 201
Ústav obecné lingvistiky LING

Mgr. Kateřina Bělehrádková

katerina.belehradkova@ff.cuni.cz 221 619 417
Ústav translatologie ÚTRL PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. petra.mrackovavavrousova@ff.cuni.cz 221 619 537
Ústav řeckých a latinských studií ÚŘLS Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D. martina.vanikova@ff.cuni.cz 221 619 739
Ústav východoevropských studií ÚVES Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. hana.kosakova@ff.cuni.cz 221 619 272
Ústav asijských studií ÚAS Mgr. Martin Hříbek, PhD. martin.hribek@ff.cuni.cz 221 619 719
japanologie ÚAS Mgr. David Labus, Ph.D. david.labus@ff.cuni.cz 221 619 709
Katedra sinologie KSIN Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. dusan.andrs@ff.cuni.cz 221 619 705
Katedra Blízkého východu KBV Bc. Karolína Kotalová karolina.kotalova@ff.cuni.cz 221 619 692
Ústav politologie ÚPOL Zora Hesová, M.A., Ph.D. zora.hesova@ff.cuni.cz 221 619 950
Katedra sociologie KSOC Mgr. Eva Richter, Ph.D. eva.richter@ff.cuni.cz 221 619 679
Katedra psychologie KPS Mgr. Kateřina Kubíková, PhD. katerina.kubikova@ff.cuni.cz> 221 619 667
Katedra sociální práce KSOCP PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. jaroslava.stastna@ff.cuni.cz 221 619 947
Ústav informačních studií a knihovnictví ÚISK PhDr. Helena Lipková, Ph.D. helena.lipkova@ff.cuni.cz 221 619 903
Středisko ibero-amerických studií SIAS PhDr. Radek Buben, Ph.D. radek.buben@ff.cuni.cz 221 619 542
Fonetický ústav Mgr. Martina Černá martina.cerna@ff.cuni.cz 221 619 250
Ústav starého Předního východu ÚSPV Mgr. Dita Frantíková, Ph.D. dita.frantikova@ff.cuni.cz 221 619 749
Katedra logiky LOG Šárka Stejskalová, Ph.D. sarka.stejskalova@ff.cuni.cz 221 619 646