Koordinátoři na katedrách a ústavech

Ústav hudební vědy ÚHV Mgr. Marc Niubó, Ph.D. 221 619 224
Katedra divadelní vědy KDV Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 603 507 869
Katedra filmových studií KFS Mgr. Magda Španihelová, Ph.D. 221 619 227
Ústav pro dějiny umění ÚDU doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 221 619 699
Katedra andragogiky a personálního řízení KANDR PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 221 619 603
Katedra pedagogiky KPED Mgr. Ing. Michaela Jeřábková  224 491 650
Katedra estetiky KEST Mgr. et Bc. Štěpán Kubalík  221 619 619
KEST Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Ústav filosofie a religionistiky ÚFAR Mgr. Robert Roreitner 221 619 281
Ústav světových dějin ÚSD PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 221 619 254
ÚSD Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Ústav českých dějin ÚČD PhDr. Jan Randák, Ph.D. 221 619 311
Ústav hospodářských a sociálních dějin ÚHSD Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 221 619 714
Katedra pomocných věd historických a archivního studia PVHAS PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 221 619 312
Ústav pro klasickou archeologii ÚKAR Mgr. Petra Tušlová 221 619 725
Ústav pro archeologii ÚPA PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 221 619 737
ÚPA PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D. 221 619 754
Český egyptologický ústav ČEÚ doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. 221 619 616
Ústav etnologie ÚETNO PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 221 619 622
Ústav anglického jazyka a didaktiky ÚAJD Mgr. Jiřina Popelíková 221 619 277
Ústav anglofonních literatur a kultur ÚALK Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 221 619 342
Ústav bohemistických studií ÚBS PhDr. Tomáš Vučka  221 619 235
Ústav českého jazyka a teorie komunikace ÚČJTK PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 221 619 213
Ústav české literatury a komparatistiky ÚČLK Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 221 619 251
Ústav germánských studií dánština, norština ÚGS Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 221 619 245
švédština ÚGS Mgr. Hana Štěříková 221 619 245
nizozemština ÚGS Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.  221 619 292
němčina ÚGS Dr. phil. Thomas Schneider 221 619 242
finština ÚGS Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 221 619 337
Ústav románských studií francouzština ÚRS Mgr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 221 619 346
italština ÚRS PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 221 619 257
portugalština ÚRS Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. 221 619 809
španělština ÚRS doc. Dr. Juan Antonio Sánchez Fernández 221 619 201
Ústav jazyků a komunikace neslyšících ÚJKN Mgr. Štěpán Matějka 221 619 209
Ústav obecné lingvistiky ÚOL

Zdeňka Eclerová

221 619 417
Ústav translatologie ÚTRL PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 221 619 537
Ústav řeckých a latinských studií ÚŘLS doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. 221 619 742
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií vyjíždějící v rámci EU KJBS Mgr. Sandra Vlainič 221 616 214
kreditová miobilita (mimo EU) KJBS Mgr. Přemysl Vinš 221 619 265
vyjíždějící, přijíždějící v rámci EU, kreditová mobilita (mimo EU) KJBS Mgr. Sandra Vlainic 221 619 347
pedagogická mobilita KJBS Mgr. Grégoire Labbé
Katedra středoevropských studií KSES Michala Benešová, Ph.D. 221 619 818
Ústav východoevropských studií ÚVES Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 221 619 272
Ústav jižní a centrální Asie ÚJCA Mgr. Martin Hříbek, PhD. 221 619 719
Ústav Dálného východu japanologie ÚDLV Mgr. David Labus, Ph.D. 221 619 709
sinologie ÚDLV PhDr. Dušan Andrš, Ph.D. 221 619 705
Katedra Blízkého východu KBV Katarína Palčová, M.A.
Ústav politologie ÚPOL Zora Hesová, M.A. 251 080 210
Katedra sociologie KSOC Mgr. Eva Kyselá 221 619 680
Katedra psychologie KPS PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. 221619680
Katedra sociální práce KSOCP PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 221 619 947
Ústav informačních studií a knihovnictví ÚISK PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 251 080 385
Středisko ibero-amerických studií SIAS PhDr. Radek Buben, Ph.D. 221 619 542
Fonetický ústav Mgr. Martina Černá 221 619 250
Ústav srovnávací jazykovědy ÚSJ Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. 221 619 746