Studium

Fulbrightova komise

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

FF UK podporuje studijní a vědecké pobyty v USA konané s podporou Fulbrightovy komise. Řada jejích studentů a akademiků měla možnost pobývat na univerzitách v USA za podpory Fulbrightovy komise a na fakultě také měli možnost působit stipendisté z USA.

Z řad absolventů programu se rekrutují i čestní velvyslanci Fulbrightovi komise, kteří šíří dobré jméno Fulbrightova programu a koordinují absolventské aktivity na svých institucích a ve svých regionech.

PŘIHLAŠOVACÍ PROCES

  • S konkrétními otázkami ohledně Fulbrightových stipendií a možností programu, jako jsou například termíny odevzdání přihlášek apod., se obracejte přímo na Fulbrightovu komisi v Praze.

Můžete se na ně obracet se svými případnými dotazy. Na základě vlastních zkušeností ze získání Fulbrightova stipendia na vědecký pobyt v USA Vám mohou poradit s některými obsahovými otázkami, které se týkají např. zaměření pobytu, možností výběru univerzity apod.

seznam všech ambasadorů v ČR viz Fulbright Honorary Ambassadors

  • S případnými administrativními požadavky (např. zvací dopis apod.) týkajícími se přijíždějících akademických pracovníků se lze obrátit na Marii Hankovou ze Zahraničního oddělí FF UK.

AKLTUÁLNĚ