Studium

Fulbrightova komise

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

FF UK podporuje studijní a vědecké pobyty v USA konané s podporou Fulbrightovy komise. Řada jejích studentů a akademiků měla možnost pobývat na univerzitách v USA za podpory Fulbrightovy komise a na fakultě také měli možnost působit stipendisté z USA.

Z řad absolventů programu se rekrutují i čestní velvyslanci Fulbrightovi komise, kteří šíří dobré jméno Fulbrightova programu a koordinují absolventské aktivity na svých institucích a ve svých regionech.

PŘIHLAŠOVACÍ PROCES

  • Veškeré podrobnosti k jednotlivým programům naleznete na www.fulbright.cz. S konkrétními otázkami se obracejte přímo na Fulbrightovu komisi v Praze.
  • Ambasadorkou Fulbrightovy komise na FF UK je prof. PhDr. Olga Lomová, CSc (seznam všech ambasadorů v ČR viz Fulbright Honorary Ambassadors).
  • S případnými administrativními požadavky (např. zvací dopis apod.) týkajícími se přijíždějících akademických pracovníků se lze obrátit na Marii Hankovou ze Zahraničního oddělí FF UK.

AKLTUÁLNĚ

  • Po uvolnění cestovních omezení z USA do ČR je obnoven program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníků. Přihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30. září 2021. Veškeré informace včetne popisu programu, on-line přihlášky a instrukcí jsou k dispozici na ZDE.
  • Rádi bychom Vás informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která představuje komplex vědních disciplín od humanitních až po vysoce specializované technické obory. Grant se udeluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland. Program na rok 2022/23 má uzávěrku 15. října 2021. Podrobnosti o obsahu programu, disciplínách a prihlášce jsou k dispozici na ZDE.
  • Programy Fulbrightovy komise na akademický rok 2022/2023
  • Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 je připravena série prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům.