Studium

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv:

 • Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám.
 • Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.
 • Obecné informace k přihlašovacím dokumentům viz zde.
 • Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Meziuniverzitní výměny – letní semestr 2020/21.

 • Arménie – Yerevan State University
 • Ázerbájdžán – Baku State University
 • Finsko – University of Eastern Finland
 • Gruzie – Tbilisi Ivane Javakhishvili State University
 • Kazachstán – Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
 • Norsko – University of Oslo
 • Rusko – Lomonosov Moscow State University, St. Petersburg State University
 • Ukrajina – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko National University of Lviv

Termín: 28. 8. 2020