Studium

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv:

  • Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám.
  • Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.
  • Obecné informace k přihlašovacím dokumentům viz zde.
  • Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

V rámci následujících výběrových řízení na letní semestr 2019/20 se lze hlásit pouze na jednu z vybraných univerzit.

Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních smluv na letní semestr 2019/20. Termín: 9. 5. 2019.

Ke každé přihlášce je nutno odevzdat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních smluv na letní semestr 2019/20. Termín: 2. 5. 2019.

Ke každé přihlášce je nutno odevzdat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

ČLR

Izrael

Korejská republika

Taiwan

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních smluv na letní semestr 2019/20. Termín: 2. 5. 2019.

Ke každé přihlášce je nutno odevzdat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Evropa

Kanada

USA

Latinská Amerika