Studium

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv:

  • Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám.
  • Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.
  • Obecné informace k přihlašovacím dokumentům viz zde.
  • Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

V rámci následujících výberových řízení 2020/21 je možné se hlásit pouze na jednu vybranou univerzitu.

 

Výběrové řízení na měsíční doktorandská stipendia 2020 – Universität Wien.

Termín: 21. 11. 2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výběrové řízení na měsíční doktorandská stipendia 2020Universität zu Köln. Termín: 19. 11. 2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výběrové řízení na měsíční doktorandská stipendia 2020Universität Hamburg. Termín: 19. 11. 2019