Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

 

Výběrová řízení 2019/20 – meziuniverzitní smlouvy – Taiwan (určeno pro studenty sinologie a lze se hlásit pouze na jednu z vybraných univerzit):

Ke každé přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 15. 1. 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrová řízení 2019/20 – meziuniverzitní smlouvy – Izrael (lze se hlásit pouze na jednu z vybraných univerzit):

Ke každé přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 15. 1. 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy a post-doc pracovníky 2019 – Univerzita Vídeň.

Termín: 20. 11. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy 2019 (únor -prosinec) – Univerzita Kolín nad Rýnem. Termín: 20. 11. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandydodatečná nabídka – prosinec 2018 – leden 2019 – Univerzita Kolín nad Rýnem. Termín: 20. 11. 2018