Studium

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv:

  • Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám.
  • Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.
  • Obecné informace k přihlašovacím dokumentům viz zde.
  • Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vyhlášení výběrového řízení – stipendijní pobyt – Summer Course of Polish Language and Culture 2019, University of Warsaw. Termín: 18. 6. 2019

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vyhlášení výběrového řízení – semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na zimní semestr 2019/20.

Termín: 14. 6. 2019