Studium

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv:

 • Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám.
 • Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.
 • Obecné informace k přihlašovacím dokumentům viz zde.
 • Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Vyhlášení výběrového řízení na jarní semestr 2019/20 – George Washington University. Termín: 30. 8. 2019

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Vyhlášení výběrových řízení na letní semestr 2019/20 v rámci meziuniverzitních smluv:

 • Arménie – Yerevan State University
 • Ázerbájdžán – Baku State University
 • Bulharsko – Sofia University St. Kliment Ohridsky
 • Finsko – University of Eastern Finland
 • Gruzie – Tbilisi Ivane Javakhishvili State University; Free University of Tbilisi
 • Kazachstán – Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
 • Litva – Vilnius University
 • Lotyšsko – University of Latvia
 • Maďarsko – Eötvös Loránd University
 • Makedonie – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 • Norsko – University of Oslo
 • Rusko – Lomonosov Moscow State University, St. Petersburg State University
 • Slovensko – Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Slovinsko – University of Ljubljana
 • Srbsko – University of Belgrade
 • Turecko – Ankara University
 • Ukrajina – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko National University of Lviv

Termín: 22. 8. 2019