Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

V rámci následujících výběrových řízení je možné přihlásit se pouze na jednu vybranou univerzitu.

Výběrové řízenízimní semestr 2019/20:

 • Arménie – Yerevan State University
 • Ázerbájdžán – Baku State University
 • Bulharsko – Sofia University St. Kliment Ohridsky
 • Finsko – University of Eastern Finland
 • Gruzie – Tbilisi Ivane Javakhishvili State University; Free University of Tbilisi
 • Kazachstán – Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
 • Litva – Vilnius University
 • Lotyšsko – University of Latvia
 • Maďarsko – Eötvös Loránd University
 • Makedonie – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 • Norsko – University of Oslo
 • Rusko – Lomonosov Moscow State University, St. Petersburg State University
 • Slovensko – Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Slovinsko – University of Ljubljana
 • Srbsko – University of Belgrade
 • Turecko – Ankara University
 • Ukrajina – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko National University of Lviv

Ke každé přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 30. 1. 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení – podzimní semestr 2019/20 stipendijní pobyt na Simon Fraser University, Kanada.

K přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 31. 1. 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení – podzimní semestr 2019/20The George Washington University.

K přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 31. 1. 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrová řízení 2019/20 – meziuniverzitní smlouvy – Taiwan (určeno pro studenty sinologie a lze se hlásit pouze na jednu z vybraných univerzit):

Ke každé přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 15. 1. 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrová řízení 2019/20 – meziuniverzitní smlouvy – Izrael (lze se hlásit pouze na jednu z vybraných univerzit):

Ke každé přihlášce je nutno dodat podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín: 15. 1. 2019