Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Jednoměsíční doktorandská stipendia v zimním semestru 2018 – Univerzita Hamburk. Termín: 6. 9. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2018/19. Termín: 20. 9. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mezifakultní výměna na jarní semestr 2018/19 – National Chengchi University, Tchaj-wan.

Termín: 21. 9. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení výběrového řízení na stipendijní pobyt v letním semestru 2018-19 v rámci meziuniverzitní smlouvy s Universität Heidelberg. Termín: 1. 11. 2018