Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Výběrové řízení na výměnné pobyty v zimním semestru 2018/19 – meziuniverzitní smlouvy. Termín: 7. 11. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnné pobyty v akademickém roce 2018/19 – meziuniverzitní smlouvy. Termín: 8. 11. 2017

Evropa

USA

Kanada

Latinská Amerika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na jednoměsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Hamburk v roce 2018.

Termín: 14. 11. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na jednoměsíční stipendia pro doktorandy a post-doc pracovníky (studium ukončeno nejdéle před 7 lety) na Univerzitě Vídeň pro rok 2018.

Termín: 14. 11. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na jednoměsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Kolín nad Rýnem v roce 2018. Termín: 14. 11. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na letní semestr 2017/18 – meziuniverzitní výměna – semestrální stipendijní pobyt na Universität Heidelberg. Termín: 8. 11. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na jarní semestr 2017/18 – mezifakultní výměna – Lingnan University, Hong Kong. Termín: 6. 10. 2017