Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Doktorandská stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na čtyřměsíční výzkumné pobyty v letním semestru 2017/18.

Termín: 21. 2. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2018/19 na německých a švýcarských univerzitách. Termín: 7. 3. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na stipendijní pobyt na letní škole němčiny 2018 na Heinrich Heine Universität Düsseldorf v rámci meziuniverzitní smlouvy.

Termín: 9. 2. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na stipendijní pobyt v zimním semestru 2018/19 na Heinrich Heine Universität Düsseldorf v rámci meziuniverzitní smlouvy.

Termín: 23. 2. 2018