Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Heinrich Heine Universität Düsseldorf – výměnné stipendium – LS 2018/19.

Termín: 29. 6. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních smluv na letní semestr 2018/19 – lze se hlásit pouze na jednu z následujících univerzit!

Evropa

Kanada

USA

Lartinská amerika

Austrálie a Nový Zéland

Singapur

Termín: 4. 5. 2018