Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk  – výběrové řízení na zimní semestr 2017/2018.

Termín: 24. 5. 2017