Aktuální nabídka pro pedagogy a zaměstnance

  • Aktuální nabídky pro studenty v doktorském studiu také zde

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Collegium Carolinum zvou na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28.–30. 11. 2018 na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána a dalších místech v Mnichově. K setkání na téma „Dějiny a příběhy mezi Mnichovem a Prahou“ jsou zváni vědci, pedagogové, studenti a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Další informace a přihlášku najdete v září 2018 na stránkách www.btha.cz.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Leibniz Institute of European History awards fellowships for international postdocs in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines. Termín: 15. 10. 2018.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SGEM Florence 2018 – Social Sciences and Arts Inmternational Indexed Scientific Conference. Termín: 10. 9. 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Gerda Henkel Foundation has launched two new international funding programmes. They are designed to be interdisciplinary and address post-doctoral researchers based at a university and working in the area of the humanities and social sciences.

The deadline for submissions for both programmes is 31 October 2018.