Grantová agentura UK (GAUK)

Mgr. Lenka Prasličáková

Grantové oddělení děkanátu

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

E: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 321

 

GA UK – Grantová agentura UK

Interní grantová agentura Univerzity Karlovy poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jedno- až tříleté vědecké granty. Každoroční uzávěrka žádostí bývá v půli listopadu. Více informací naleznete na Stránkách GA UK

GAUK 2020

Vyhlášení 17. kola soutěže GA UK pro rok 2020      

Bylo vyhlášeno 17. kolo Grantové agentury UK pro rok 2020. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK. Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. 10. 2019.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně. Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 4. 11. 2019. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK zde.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to ve dne 10. 10. 2019 od  17:30 do 19:30 (hlavní budova FF UK, P300), kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2020 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné.

Příručku pro žadatele z loňského roku naleznete zde. V menu napravo pod kontaktními údaji naleznete příručku pro rok 2019 – dle informací z RUK došlo k menší změně ve struktuře žádosti (již se nevypracovává přínos fakultě a změna se týká pouze nových projektů – více v prezentaci).

Školení nově pro navrhovatele také organizuje přímo GA UK, a to 4. 10. 2019 od 10 hodin v Modré posluchárně. Doporučuje se ale dorazit i na seminář realizovaný FF UK.

Kontaktní osobou za Grantové oddělení je Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ni.

GAUK 2019

Vyhlášení výsledků 16. kola soutěže GA UK

Výsledky 16. kola soutěže GAUK najdete zde: https://cuni.cz/UK-9291.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 55 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Prezentaci ze semináře pro příjemce naleznete zde.

GAUK 2019

Vyhlášení 16. kola soutěže GA UK pro rok 2019      

Bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury UK pro rok 2019. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK. Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2018.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně. Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2018. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK zde.

Jako obvykle byl k soutěži uspořádán informační seminář, a to 11. 10. 2018 od 17.30 h v učebně 200 na hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, kde byla prezentována příručka pro žadatele pro rok 2019 – příručku si můžete stáhnout v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné.

Příručku pro žadatele z loňského roku naleznete zde. V menu napravo pod kontaktními údaji naleznete příručku pro rok 2019 – dle informací z RUK došlo k menší změně ve struktuře žádosti (již se nevypracovává přínos fakultě a změna se týká pouze nových projektů – více v prezentaci).

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Michaela Horáková (linka 397) a Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

GAUK 2018

Vyhlášení výsledků 15. kola soutěže GA UK

Výsledky 15. kola soutěže GAUK najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-4888.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 35 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Prezentaci ze semináře pro příjemce naleznete zde.

GAUK 2017

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2017

Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017 http://cuni.cz/UK-7549.html
Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/), která bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.
Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.
Rádi bychom zájemce upozornili, že podání totožného projektu do soutěže GAUK a Vnitřních grantů není možné.
Podrobnější informace k soutěži naleznete zde: http://cuni.cz/UK-2446.html
Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 9. 11. 2016.
Prezentaci ze semináře k podávání návrhů projektů naleznete zde.
Prezentaci ze semináře pro příjemce projektů naleznete zde.

GAUK 2016

Grantová soutěž na rok 2016 byla vyhlášena, bližší informace naleznete zde http://www.cuni.cz/UK-2446.html
Termín interní uzávěrky na FF UK je 6.11.2015.
Prezentaci ze semináře pro žadatele o granty (tj. studenty Mgr. a Ph.D.) naleznete zde Prezentace GA UK 2016-žádost
Upozornění: Rádi bychom upozornili všechny žadatele, že není možné podání stejného projektu (nebo projektu s podobnou problematikou a podobnými výstupy) u agentury GAUK a zároveň ve Vnitřních grantech FF UK.

GAUK 2015

Vyhlášení výsledků projektů na rok 2015

Výsledky soutěže byly vyhlášeny. Žadatelé dostali zprávu o schválení či neschválení grantu automaticky z aplikace GA UK.
Všichni řešitelé také dostali e-mailem pozvánku na povinný seminář k administraci grantu, který organizuje GO ve dvou termínech (není třeba se předem hlásit, obsah seminářů oba dny je totožný).
23.4. od 10:00 v místnosti č. 104 (1.patro hl.budova)  a POZOR ZMĚNA – 7. 5.  od 10:00 v místnosti č. 104 (tamtéž). Seminář je zhruba dvouhodinový.
Prezentaci ze semináře naleznete zde

KONTAKTY

Lenka Prasličáková: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz