Grantová agentura UK (GAUK)

GA UK – Grantová agentura UK

Interní grantová agentura Univerzity Karlovy poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jedno- až tříleté vědecké granty. Každoroční uzávěrka žádostí bývá v půli listopadu.Více informací naleznete na Stránkách GA UK

GAUK 2018

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2018      

Bylo vyhlášeno 15. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že prostředky SVV, které byly dosud využívány pro Vnitřní granty, budou od tohoto roku rozdělovány formou publikačních stipendií, představuje soutěž GA UK primární zdroj prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2017.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2017. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK zde.

Všechny zájemce bychom rádi pozvali na informační seminář, který se bude konat 10. 10. 2017 od 17:30 na hlavní budově v místnosti č. 300. Registrace na seminář není nutná, předpokládaná délka semináře včetně prostoru na dotazy je max. 2 hodiny.,

Příručku pro žadatele naleznete zde.

Vyhlášení výsledků 15. kola soutěže GA UK

Výsledky 15. kola soutěže GAUK najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-4888.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 35 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Prezentaci ze semináře pro příjemce naleznete zde.

GAUK 2017

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2017

Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017 http://cuni.cz/UK-7549.html
Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/), která bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.
Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.
Rádi bychom zájemce upozornili, že podání totožného projektu do soutěže GAUK a Vnitřních grantů není možné.
Podrobnější informace k soutěži naleznete zde: http://cuni.cz/UK-2446.html
Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 9. 11. 2016.
Prezentaci ze semináře k podávání návrhů projektů naleznete zde.
Prezentaci ze semináře pro příjemce projektů naleznete zde.

GAUK 2016

Grantová soutěž na rok 2016 byla vyhlášena, bližší informace naleznete zde http://www.cuni.cz/UK-2446.html
Termín interní uzávěrky na FF UK je 6.11.2015.
Prezentaci ze semináře pro žadatele o granty (tj. studenty Mgr. a Ph.D.) naleznete zde Prezentace GA UK 2016-žádost
Upozornění: Rádi bychom upozornili všechny žadatele, že není možné podání stejného projektu (nebo projektu s podobnou problematikou a podobnými výstupy) u agentury GAUK a zároveň ve Vnitřních grantech FF UK.

GAUK 2015

Vyhlášení výsledků projektů na rok 2015

Výsledky soutěže byly vyhlášeny. Žadatelé dostali zprávu o schválení či neschválení grantu automaticky z aplikace GA UK.
Všichni řešitelé také dostali e-mailem pozvánku na povinný seminář k administraci grantu, který organizuje GO ve dvou termínech (není třeba se předem hlásit, obsah seminářů oba dny je totožný).
23.4. od 10:00 v místnosti č. 104 (1.patro hl.budova)  a POZOR ZMĚNA – 7. 5.  od 10:00 v místnosti č. 104 (tamtéž). Seminář je zhruba dvouhodinový.
Prezentaci ze semináře naleznete zde

KONTAKTY
Kornélia Smiešková kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

Adriána Harnúšková adriana.harnuskova@ff.cuni.cz