Věda a výzkum

AKTION Česká republika – Rakousko 2019

  • AKTION Česká republika – Rakousko, 15. září 2019 

Jedná se o bilaterální projekty zaměřené na spolupráci s rakouskými vědeckými institucemi, projekt se podává současně za českou i rakouskou stranu. Podporována je krátkodobá mobilita českých vědců a studentů do Rakouska a rakouských kolegů do ČR.

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

  1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika – Rakousko;
  7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Více informací naleznete zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Formulář návrhu projektu: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/formular/

MŠMT – výzva: http://www.msmt.cz/file/49733/

Interní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu ke kontrole GO bude 1. 9. 2019 včetně

Rektorátní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu bude 6. 9. 2019.

Kontaktní osobou na GO je Lenka Prasličáková, lenka.praslicakova@ff.cuni.cz, tel: 221619321