Výzva k publikaci v CASALC Review

Vážené autorky, vážení autoři,

rády bychom vás informovaly o možnosti publikovat vámi napsané texty v odborném časopise CASALC Review. V současné době připravujeme číslo 1/2021.
CASALC Review je recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC), jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení odborných zkušeností a poznatků o výuce cizích jazyků na vysokých školách, šíření informací z oblasti teorie i metodologie jazykového vzdělávání a podporovat akademickou diskusi.
V připravovaném čísle uveřejníme příspěvky prezentované na XIV. mezinárodní konferenci organizace CercleS Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners, kde jednání probíhalo v sedmi sekcích: 1) Metodologie vzdělávání a ICT; 2) Studenti a jejich prostředí, interakce, úlohy a strategie; 3) “Plurilingualismus” pro akademické a profesní účely; 4) Hodnocení a alternativní formy hodnocení; 5) Personální zabezpečení a jeho rozvoj; 6) Politické souvislosti výuky jazyků; 7) Překlad a terminologie v univerzitních souvislostech.
Zároveň uvítáme i příspěvky, které vznikly nezávisle na této konferenci, zejména příspěvky reflektující aktuální téma výuky online.

Redakce přijímá odborné studie (v rozsahu do 10 000 slov), příklady dobré praxe (v rozsahu do 4 000 slov), diskusní příspěvky (v rozsahu do 3 000 slov), zprávy, recenze a ostatní příspěvky (v rozsahu do 1 000 slov).
Všechny texty jsou doplněny abstraktem a klíčovými slovy v jazyce příspěvku (v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, španělštině, němčině či ruštině) a v angličtině.
Všichni autoři přikládají stručný medailonek (100–150 slov).
Literatura a zdroje se zapisují podle citační normy APA.

Časový harmonogram:
31. leden 2021 – uzávěrka přijímání příspěvků
leden, únor 2021 – recenzní řízení
březen 2021 – informování autorů a autorek o výsledku recenzního řízení
duben – 15. květen 2021 – úpravy vybraných článků autory a autorkami
květen – srpen 2021 – finalizace čísla
září 2021 – publikace

Příspěvky zasílejte přes online systém CASALC Review.

Více informací o časopise naleznete zde.

Se srdečným pozdravem,
PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (KJP MFF UK) a Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. (JC FF UK)
Editorky čísla

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2020 0:00
Konec události
31. 1. 2021 0:00
Webové stránky
https://journals.muni.cz/casalc-review/index
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Program