Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989: žánry, komunikační strategie, mediální obrazy

Mezinárodní konference „Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989: žánry, komunikační strategie, mediální obrazy“ si klade za cíl diskutovat o tématech souvisejících s politickou komunikací v Polsku a Česku, definovat rozdíly a analogie v předvolebních zvyklostech politických a mediálních kruhů v obou zemích, stejně jako upozornit na analogie a rozdíly ve způsobu zapojení občanů do rozhodovacích procesů nebo v komunikaci mezi politiky a občany.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2020 10:00
Konec události
24. 11. 2020 12:30
Místo konání
https://us02web.zoom.us/j/88241364140 Meeting ID: 882 4136 4140
Organizátor
Katedra středoevropských studií FF UK, Seminář aplikované rétoriky Fakulty polonistických studií Varšavské univerzity
Typ události
Konference a přednášky