Interní seminář prof. Františka Čermáka na Ústavu bohemistických studií FF UK

Přijměte pozvání na seminář prof. Františka Čermáka na ÚBS FF UK, který se bude konat on-line. Promluví na něm dr. Andrea Hudousková a tématem její přednášky budou Jazykové prostředky příčinného vztahu v češtině pro cizince.

V příspěvku budou zkoumány možnosti onomaziologického a korpusového výzkumu jazykových prostředků pro vyjádření příčiny ve vlastním smyslu a jeho přínos pro výklad těchto prostředků ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Z analýzy učebnic češtiny pro nadprahové úrovně (B2 a C1 podle SERR) vyplývá, že výklad jazykových prostředků pro vyjadřování příčiny je v nich neuspokojivý. Důvodem je zejména absence poučení o významu a užití, na jehož základě by nerodilí mluvčí mohli vědomě volit mezi variantními prostředky. Řada současných českých mluvnic rovněž nenabízí adekvátní popis této sémantické oblasti.

Tento nedostatek lze překonat komplexním popisem formálních prostředků příčinného vztahu vycházejícím z jejich sémantiky a jejich korpusovým zkoumáním. Jednotlivé výrazové prostředky tak lze vymezit na základě kombinace tří základních sémantických rysů (následek ne/vědomý, následek pozitivní/negativní, příčina vnitřní/vnější), jejich frekvence, kolokability a sémantické prozódie.

Připojit se můžete přes tento link:

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Podrobnosti události

Začátek události
9. 12. 2020 9:10 - 10:45
Místo konání
Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/9376244593
Webové stránky
ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
Ilona Starý Kořánová
Typ události
Konference a přednášky