Výstava Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice

Co prozrazují archivní materiály o opoziční kultuře před rokem 1989? Jak dobové dění ovlivňovalo kulturu a rozličná intelektuální prostředí? Nastavují tyto artefakty a sbírky zrcadlo i nám samotným a naší době? Výstava Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice se vydává po stopách vztahů, aktivit a činů, které byly před rokem 1989 vytlačeny do ilegality nebo na okraj společenského života – jak těch, které se posléze staly trvalou součástí naší kolektivní paměti, tak i těch, které dodnes zůstávají do značné míry zapomenuty.

Výstava si klade za cíl představit široké spektrum fenoménů souvisejících s nezávislou kulturou a společenským odporem v zemích střední a východní Evropy. Prezentuje jak události a iniciativy zakládající se na otevřeném střetu s režimem, tak rozmanité způsoby alternativního fungování živé kultury (samizdat, bytová divadla, undergroundová produkce). Pozornost je věnována také dobovým subkulturám a různým podobám nezávislých životních stylů. Vystavované předměty pochází z Maďarska, Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny a zemí bývalé Jugoslávie. Exponáty byly vybrány na základě výzkumu uskutečňovaného v rámci mezinárodního projektu COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries.

Projekt je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 9. 2018 10:00
Konec události
28. 10. 2018 18:00
Místo konání
Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/321816645041819/
Organizátor
Ústav českých dějin FF UK, Národní muzeum
Typ události
Výstavy