Proměny elit v první polovině 20. století

Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad vlády České republiky a Universität Wien pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Proměny elit v první polovině 20. století, která se uskuteční v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 – Kampa ve dnech 11. a 12. října 2018.

První polovina dvacátého století proběhla ve znamení zásadních sociálních změn. Dotkly se všech společenských vrstev, tedy i elit. Právě na jejich vývoj bude soustředěna pozornost v rámci plánovaného mezinárodního symposia. Zatímco staré, aristokratické elity ztrácely na politickém a hospodářském vlivu, uvolněný prostor postupně zaplňovaly elity nové. Tento již dříve zahájený proces gradoval před první světovou válkou rostoucím tlakem na demokratizaci společnosti, do politické a intelektuální elity se zařazují i dělničtí vůdcové. Výše naznačený proces pokračoval i v meziválečném období. Druhá světová válka a těsně poválečný vývoj pak přinesly další posuny v tomto směru. Nacističtí radikálové a zejména nastupující komunistické režimy přicházely s programem totální přestavby společnosti, který se také více či méně úspěšně pokoušely realizovat. Cílem sympozia je v chronologické perspektivě analyzovat tento proces, zejména osvětlit souvislosti a projevy těchto změn a vztah mezi starými a novými elitami. Lze totiž předpokládat, že výše uvedený vztah nebyl nutně pouze konfrontační, ale že se pohyboval v široké škále mezi izolací a kooperací.

Zájemce o účast prosíme o registraci na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz do 9. října 2018.

Jednacími jazyky konference budou čeština a němčina. Tlumočení zajištěno.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 10. 2018 0:00
Konec události
12. 10. 2018 0:00
Místo konání
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 – Kampa
Organizátor
Ústav světových dějin FF UK, Ústav pro studium totalitních režimů
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát