Tereza Klabíková Rábová: „Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar“ aneb Ke specifikům vyjadřování v marketingové komunikaci

Projevům marketingové komunikace a public relations, které dnes zahrnují možná až překvapivě vysoký počet komunikátů, se ani při dobré vůli nelze nikterak vyhnout, i proto je třeba tyto mluvené i psané texty podrobovat odborným analýzám, a to z mnoha hledisek: od způsobů užití jednotlivých jazykových prostředků, studia morfologie, lexika (které je obzvláště nápadné) a typických syntaktických struktur po stylistická specifika těchto textů (jsme mj. svědky vzniku nových formátů, žánrových útvarů typu advertoriál, redakční článek apod.). Věc je třeba vidět rovněž ve světle úvah o spisovnosti a kultivovanosti jazyka těchto sdělení coby jazykových vzorů (včetně např. typických pravopisných chyb). Všechny zmíněné charakteristiky pak konstituují komplexní specifický marketingový diskurz.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka

Tereza Klabíková Rábová, Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Praha

Podrobnosti události

Začátek události
3. 4. 2019 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky