Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století

Přes bohatství literatury o české próze 19. století v ní najdeme jen nemnoho příspěvků, které by se podrobně zabývaly narativními způsoby, ještě méně pak těch, které by je sledovaly soustavně. Přednáška vychází z projektu, který je věnován právě diachronii českého vyprávění. Soustředí se na období, v němž lze zvláště v zobrazení řeči postav pozorovat zřetelné proměny.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka

Alice Jedličková, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha

Podrobnosti události

Začátek události
27. 3. 2019 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky