Setkání s vnějšími vztahy ke spolupráci spolků a fakulty v akad. roce 2016/2017