Prof. Stephan Sander-Faes (Zürich-Bergen): „Metamorphosen: Herrschaft, Steuern und Verwaltung im nachweißenbergischen Böhmen“

Přednáška se bude věnovat dynamice zdanění a formování správy země v 17. století. V centru pozornosti stojí transformace každodenního administrativního života v raně novověkých Čechách. Výklad se zaměří zejména na vzájemnou závislost místních versus centrálních nebo sociálních versus politických aktérů rekonstrukce správy a daňového systému v pobělohorských Čechách.

Podrobnosti události

Začátek události
3. 11. 2021 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 215)
Webové stránky
https://kpvhas.ff.cuni.cz/cs/2021/10/12/pozvanka-na-prednasku-prof-stephan-karl-sander-faes/
Organizátor
Katedra PVHAS FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Pozvánka