Uvedení knihy Oldřich Král: Studie z komparatistiky a čínské literatury

Oldřich Král (1930–2018) byl jedním z předních českých sinologů a zakladatelem pražské komparatistiky po roce 1989. Královo rozsáhlé překladatelské dílo zahrnuje nejvýznamnější čínské klasické romány, filozofické spisy i texty věnované malířství. Vedle toho je autorem řady studií sinologických a komparatistických, v nichž čínskou kulturu uvádí do českého prostředí a srovnává ji s kulturou západní.

Publikace, přichystaná k nedožitým devadesátinám autora, si klade za cíl představit jej jako literárního vědce a přináší široký výběr jeho česky psaných studií, vydávaných v časopisech, sbornících nebo v přeložených monografiích jako předmluvy čili roztroušených a těžko dohledatelných. Byl obratný stylista, a proto jsou do knihy zahrnuty také dva eseje o Cestě, tj. o kategorii, kterou považoval za klíčovou v čínské klasické kultuře a myšlení. Královy teoretické práce doplňují rozhovory, poskytnuté v posledních letech, v nichž hovoří o svém životě a aktuálním díle. Výbor otevírá předmluva prof. Miroslava Petříčka.

Na křtu knihy promluví Lucie Olivová, editorka knihy, Anna Housková, Jan Beran, Jaromír Typlt a další.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 11. 2021 19:00
Místo konání
Bílkova 122/6, 110 00 Josefov (Božská lahvice)
Webové stránky
www.facebook.com/Lahvice/
Organizátor
ÚČLK FFUK
Typ události
Publikace