Prezentace knihy „Fenomén františkánství“

Petr HLAVÁČEK, Vladimír LIŠČÁK, Ctirad V. POSPÍŠIL et al., Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Europaeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI.), Praha: Vydavatelství FF UK & Filosofia, 2016.

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané, tváří v tvář dynamickým procesům v globalizujícím se světě, ohledávají své tradice, někdy s obavami či povrchně, jindy kriticky a s entuziasmem. Zvláštní kapitolu v dějinách evropských kontaktů s alteritou, tj. se státními či náboženskými entitami v Africe, Asii a Americe, reprezentuje fenomén františkánství se svým obrovským intelektuálním dědictvím. Právě proto vznikla i tato kolektivní monografie, jejímž cílem je některé tyto specifické projevy františkánské (křesťanské, evropské, západní) existence připomenout a inovativně poodkrýt.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 2. 2017 17:00
Místo konání
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 (Refektář františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné)
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Česká provincie bratří františkánů
Typ události
Publikace