Prezentace neziskových aktivit aneb s Bodajem na Ukrajinu

Spolek Bodaj už víc než 15 let pořádá krátkodobé pobyty dobrovolníků v dětském domově ve Vilšanech na Zakarpatí – jen kousek od Koločavy. Na setkání s našimi dobrovolníky se dozvíte, jak to v domově vypadá, co a proč tam děláme a jak se můžete zapojit i vy. Na závěr také vystoupí rapper MC Praguematic se svými skladbami, inspirovanými zážitky z vilšanského dětského domova.

Dětský domov ve Vilšanech je v podstatě ústavem sociální péče pro děti s postižením. Žijí v něm děti s nejhlubším stupněm mentální retardace, děti s tělesným i kombinovaným postižením, ale i děti téměř zdravé, které sice na první pohled vypadají, že mají mentální postižení, ale ve skutečnosti jsou „jen“ deprivované a sociálně zanedbávané, protože nemají dostatek podnětů pro přirozený rozvoj svých schopností.

Bodaj, z. s., usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život v důstojných podmínkách. Svou činností se snaží přispívat k jejich neustálému zkvalitňování. Bodaj znamená ukrajinsky „kéž by“. KÉŽ BYCHOM napomohli ke zlepšení situace v ukrajinských dětských domovech. KÉŽ BY dětí, které potřebují naši pomoc, bylo co nejméně.

Podrobnosti události

Začátek události
1. 3. 2017 19:00 - 22:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, 3. patro, místnost č. 313)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/1484539401556619/
Organizátor
Východoevropský klub na FF UK
Typ události
Konference a přednášky