Československá spartakiáda jako novodobý mýtus

Československé spartakiády, organizované v pětiletých intervalech v letech 1955–1985, představují unikátní fenomén v rámci dějin sportu a tělovýchovy a jedinečný projev festivity socialistického režimu. Vzhledem k tomu, že se jednalo jak o sportovní událost, tak o fenomén politický, ideologický, sociální a – v neposlední řadě – i estetický, tvoří studium spartakiád podnětný materiál nejen pro historické a společenské vědy, nýbrž také pro literární teorii, sémiotiku či kulturní antropologii.

Přednáška doktorandky Ústavu českých dějin FF UK Marty Harasimowicz se zaměří na možnosti interpretace spartakiády v kontextu teorie novodobých mytologií a estetiky performativity. Představí proměny podoby a veřejného obrazu spartakiád v období od padesátých let do konce osmdesátých let. Na pozadí rozboru vybraných znaků a kulturních významů budeme sledovat, jakou roli sehrávala spartakiáda a s ní spojena témata v utváření mytologií měnícího se režimu i jeho specifické obřadnosti a jakou funkci plnila v procesu ideologické sebelegitimizace diktatury i prosazování konkrétních vzorců společenského soužití.

Podrobnosti události

Začátek události
17. 4. 2019 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 201)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/880438062310903/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Pro veřejnost