Změna úředních hodin SVI a děkanátu (22. 12. 2014 – 2. 1. 2015)

V přiloženém dokumentu najdete změněné úřední hodiny Střediska vědeckých informací a jednotlivých oddělení děkanátu FIlozofické fakulty UK v období 22. 12. 21014 – 2. 1. 2015.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 12. 2014 0:00
Konec události
2. 1. 2015 0:00
Typ události
Různé
Přílohy
Program