Idea univerzity dnes

K čemu je dobré vysokoškolské vzdělání? Má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, nebo má poznání smysl samo o sobě? V knize Idea univerzity hájí John Henry Newman ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. O Newmanově myšlenkovém odkazu, dnešním českém vysokém školství a vztahu víry a rozumu diskutují Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK) a Karel Šima (Centrum pro studium vysokého školství). Moderuje překladatel Ideje univerzity Daniel Soukup (Filozofická fakulta UK).

Podrobnosti události

Začátek události
11. 12. 2014 19:30
Místo konání
Dominikánská 8 - Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí (vstup Jilská 7a)
Webové stránky
www.dominikanska8.cz
Organizátor
Dominikánská 8
Typ události
Konference a přednášky