Zdeněk V. David (Washington): Integrita církve podobojí a problém novoutrakvismu

Veřejná přednáška česko-amerického historika Zdeňka V. Davida, Ph.D., vědeckého pracovníka ve washingtonském Woodrow Wilson International Center for Scholars, spoluzakladatele mezinárodního symposia „Bohemian Reformation and Religious Practice“. Přednáška polemizuje s rozšířeným názorem, že po roce 1517 tíhla česká utrakvistická církev „neodolatelně“ k přijetí reformačních vzorců reprezentovaných především luterstvím. Tento údajný fenomén byl před sto lety označen jako tzv. novoutrakvismus. Referent se pokusí na základě svého rozsáhlého výzkumu ukázat, že církev podobojí udržovala střední cestu mezi Wittenbergem a Římem, přičemž ji charakterizovala svobodomyslnost a konfesní snášenlivost.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 3. 2015 18:00 - 19:30
Místo konání
Akademické konferenční centrum AV ČR (Husova 4a, Praha 1 – Staré Město)
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR / Lutherova společnost v České republice
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Pozvánka