XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov

Je již dlouholetou tradicí, že se každý rok na podzim setkají mladí výzkumníci na Kolokviu mladých jazykovědců. Konferenci organizuje Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a letošní XXIV. ročník se bude konat v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
V rámci Kolokvia mají mladí lingvisté prostor pro prezentaci svých lingvistických výzkumů a bádaní.
Jednacími jazyky jsou všechny slovanské, také angličtina a němčina.

Podrobnosti události

Začátek události
9. 9. 2015 9:00
Konec události
11. 9. 2015 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)
Webové stránky
kmj.ff.cuni.cz/node/169
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV
Typ události
Konference a přednášky