Termín pro podání návrhů projektů vnitřní soutěže o rozvojové prostředky na roky 2016–2018

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 29. 6. 2015 č. j. UKRUK/6783/2015 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2016–2018, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V roce 2015 se bude soutěžit o prostředky na tři následující roky, a proto nebude v dalších dvou letech soutěž vyhlášena.

Soutěž má dva tematické okruhy:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
  2. Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Žádosti o podporu projektu se podávají elektronicky prostřednictvím univerzitní webové aplikace Granty a projekty do 10. 9. 2015.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 7. 2015 0:00
Konec události
10. 9. 2015 0:00
Webové stránky
www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/vyhlaseni-vnitrni-souteze-ff-uk-o-rozvojove-prostredky-na-rok-2014/
Typ události
Různé