Vít Zvánovec: Wikipedie z pohledu autora i čtenáře

Přednáška v rámci nepravidelně konaného Diskusního semináře Katedry logiky FF UK. Fakultní veřejnost je srdečně zvána.


autorská anotace:

Přednáška se zaměří na dvě oblasti: Jak Wikipedie funguje a jak vznikala její česká verse. Wikipedie byla jednou z prvních výrazných aplikací Webu 2.0, tedy Internetu tvořeného jeho uživateli. To s sebou přineslo problém řízení komunity. Kontroversní otázkou je, zda je Wikipedie encyklopedií, jak se projevuje NPOV a jeho vztah k vědeckému pohledu na věc. Obstojí Wikipedie vedle specialisovaných wikipedií? Odlišnosti mezi jazykovými versemi jsou dané národními povahami. Historické milníky – 2003 a 2006; dnes je Wikipedie všední věcí a více pozornosti budí sociální sítě. Význační wikipedisté – kdo všechno píše na Wikipedii.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 2. 2018 16:30 - 18:00
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (učebna C119)
Webové stránky
https://logic.ff.cuni.cz/events/29/
Organizátor
Katedra logiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky