19. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Vysloužila-li si více či méně vzdálená období dějin přízviska „století páry“, „věk světla a rozumu“ nebo „technologický věk“, pak první dekády 21. století mohou být směle nazvány „věkem pohybu“.

Evropa a Blízký východ jsou svědky nového „stěhování národů“, euroobčané se přemísťují napříč europrostorem za prací a vzděláním, mezi kontinenty létají dennodenně miliardy slov prostřednictvím sociálních sítí a čím dál pohyblivější se stává také zdánlivě černobílá hranice genderu.

Nezbytnou výbavou na tyto cesty je jazyk, který musí neustále překračovat hranice mezi etnickými, kulturními a sociálními skupinami, převádět sebe sama z přirozené formy do počítačové a zpět a z okolního světa vstřebávat nové intra- i extralingvistické složky.

 • Kam se posouvá současná čeština? Jaké změny prodělává v kontaktu s odlišnými jazykovými systémy?
 • Jak si stojí angličtina jako globální lingua franca?
 • Jakým jazykem popisují svět v pohybumédia, političtí představitelé, blogeři a YouTubeři?
 • Jak na nás hovoří umělá inteligence – chytré telefony, navigace, samoobslužné pokladny nebo překladače?
 • Jaké druhy znaků dominují sociálním sítím? Dostane víc lajků ikon, index, nebo symbol?
 • Jak se jazyk přizpůsobuje moderním pojetím genderu? Vystačíme si s tradičními maskuliny, femininy a neutry?
 • Jak se češtině daří překračovat hranice Česka a jak se ti, kdo přicházejí ze zahraničí, učí česky? Jaké jsou motivace studentů češtiny jako cizího jazyka a jaké trendy lze uplatňovat ve výuce?
 • Jak se mezi dvěma jazykovými světy pohybuje překladatelům? Jak se jim bojuje s klišé „to mi přece přeloží Google!“?
 • Jak má reagovat lingvistika či interdisciplinární obory jako sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, ale např. i etnolingvistika, interkulturní lingvistika nebo kontrastivní lingvistika? Jak si s problémem poradí překladatelé? Co na to pedagogové a vyučující filologických a humanitních oborů?

Čas a místo konání: 

14.–16. května 2018

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc

Kdo se může přihlásit?
Jako referující kdokoliv, kdo:
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.
Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého
olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Jak se bude mluvit?
Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

a) Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:

 • v rámci setkání jsou plánovány následující workshopy:
 1. Diachronní workshop

    Robert Dittmann

 1. Čeština jako cizí jazyk

     Kateřina Szokalová a Michaela Kopečková       

 1. Překlad a překládání včera – dnes – zítra

     Petr Kabelka, Eva Nováková, Lada Rybníčková    

 1. Interdisciplinární přesahy lingvistiky

    Wendy Zimmerová

V rámci konference se navíc uskuteční 8. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek 1200,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference)
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 10. května 2018

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99215061
specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetípříspěvku
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení bude vydán).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Důležitá data:
15. dubna 2018: přihláška na konferenci (registrační formulář + abstrakt)
1. května 2018: oznámení o přijetí příspěvku
10. května 2018: zaplacení konferenčního poplatku
14.–16. května 2018: konference

podrobné informace jsou k dispozici na webu konference

Podrobnosti události

Začátek události
14. 5. 2018 0:00
Konec události
16. 5. 2018 0:00
Místo konání
Křížkovského 10, Olomouc (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Webové stránky
http://mladilingviste.upol.cz/
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
ML zvací dopis 2018_02_11
registrační formulář