Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

V sociálně a kulturně orientovaných vědách se v současné době v centru pozornosti nachází postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů, včetně citlivosti k historickým kontextům a paralelám.

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti se zaměří na komplexní uchopení různorodých aspektů  této proměnlivosti, a to v multidisciplinární perspektivě. Klíčovým konceptem přitom bude prostor verbální i neverbální mezilidské interakce coby platforma pro soustavné studium měnících se sociálních a diskurzivních podmínek, komunikační diverzity a variability, úspěšných i neúspěšných adaptačních strategií a samé podstaty lidského chování v jeho socio-kognitivních i historických souvislostech. Vzhledem k nutně mezioborovému charakteru ústředních otázek jsou vítány příspěvky z lingvistiky, různých sociálních věd i historie.

Termín konání

11. a 12. dubna 2017 v rámci Týdne diverzity 2017, nám. Jana Palacha 2

Místo

FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 300

Zvaní zahraniční přednášející

Prof. Björn Hansen (Institut für Slavistik, Universität Regensburg)

Prof. Barbara Mertins (Institut für Deutsche Sprache und Literatur, Technische Universität Dortmund)

Prof. Jordan Zlatev (Centre for Languages and Literature, Lund University)

Zvaní přednášející z FF UK

Mirjam Friedová

Marek Blatný

Václav Cvrček

Petr Čermák

Michal Pullmann

Radek Skarnitzl

Petr Zemánek

Příspěvky

V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech (bez dokladů a seznamu literatury) do 22. 1. 2017 na adresu konference.interakce@gmail.com. Přednášky budou v délce 20 minut plus 10 minut na diskusi.

Organizace

Programový výbor: Mirjam Friedová, Eva Lehečková, Petr Čermák, Jiří Lukavský, Michal Pullmann, Jiří Vinopal

Organizační výbor: Jakub Jehlička, Martina Vokáčová, Ivan Kafka

Podrobnosti události

Začátek události
22. 1. 2017
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)
Webové stránky
http://hrc.ff.cuni.cz/centrum-pro-studium-cloveka-a-spolecnosti/
Organizátor
Centrum pro studium člověka a společnosti
Typ události
Calls for papers