Kurz Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rádi bychom vás a vaše spolupracující kolegyně a kolegy pozvali na vzdělávací kurz Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením, jehož organizátorem je Informační, poradenské a sociální centrum RUK.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž předmětem činnosti je poskytování služeb studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale pochopitelně také pro vyučující/lektory a poradenské pracovníky. Účelem kurzu je zvýšit informovanost v problematice zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb studentů se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského studia.

Kurz je dvoudenní (proběhne ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech) a je realizován prezenční formou.

Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování.

registrace

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2016 0:00
Konec události
24. 11. 2016 0:00
Místo konání
Ovocný trh 3, Praha 1 (Karolinum, Velká zasedací místnost)
Webové stránky
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14074&lang=cz
Organizátor
Informační, poradenské a sociální centrum RUK
Typ události
Kurzy