Tomáš Ondráček (KFI FF MUNI): Faktuální nejistota a zdůvodnění rozhodnutí

Stav faktuální nejistoty k určitému souboru faktů A nastává tehdy, když nejsme schopni na základě uznaného souboru faktů B rozhodnout o platnosti souboru faktů A. Nejsme tedy schopni ani zdůvodnit, zda platí, nebo neplatí A pouze na základě B. V praxi (např. v soudních řízeních) se ale setkáváme s případy, kdy je třeba o souborech, jako je A, rozhodnout. Jakým způsobem jsou tato rozhodnutí činěna? Jak jsou zdůvodňována? Jak se můžeme rozhodovat, když panuje nejistota?

Přednese Mgr. Tomáš Ondráček, KFI FF MUNI

Podrobnosti události

Začátek události
24. 4. 2017 19:15 - 20:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (havní budova FF UK, místnost č. 225V)
Organizátor
Praxis
Typ události
Konference a přednášky