Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě

Mezinárodní konference „Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě“ si klade za cíl identifikovat faktory, které hrají roli při komunikaci mezi světovou a českou literaturou, a zasadit je do širšího teoretického rámce přenosu kultury, zmapovat teoretické a metodologické otázky výzkumu recepce, ohledat život konkrétních děl v cizím prostředí i související problematiku jejich překládání, vydávání, interpretačního zprostředkování a propagace.

Příspěvky budou reflektovat následující tematické okruhy:

možnosti a limity zkoumání života uměleckého díla z hlediska literární teorie
možnosti a limity zkoumání života uměleckého díla z hlediska literární historie
život děl světové literatury v Čechách
život děl české literatury ve světě
otázky překladu a vydávání literatury v cizojazyčném prostředí
propagace literatury v éře internetu

Podrobnosti události

Začátek události
6. 10. 2021 9:00
Konec události
7. 10. 2021 16:00
Místo konání
České Budějovice
Webové stránky
www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/ustav-bohemistiky/kalendar-akci/9-svetova-literatura-v-cechach-ceska-literatura-ve-svete-3#
Organizátor
Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
Typ události
Konference a přednášky