Jan Svoboda: Masarykovo pojetí humanity a demokracie

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament.

Přednáška se zaměří na Masarykovo specifické pojetí humanity. V potřebné tematické návaznosti se pokusí osvětlit důležité sociologicko-historické i některé politické dobové kontexty, na jejichž pozadí se stane zřejmé, proč se tento ideál pro něho stal vůdčím nadčasovým ideálem národa a tím v podstatě nejvlastnější nosnou komponentou jeho radikalizující ho se konceptu demokracie. Masarykovo neochvějné přesvědčení v potřebu trvalého prosazování ideálů humanity a demokracie však nebylo pouze entuziastickou vírou v jedinečnost českého národa a jeho zvláštní dějinné poslání. Českou humanitu vždy Masaryk důvodně vnímal jako neoddělitelnou součást humanity světové čili jako její originální a obohacující součást. Masaryk věřil, že důsledným a odpovědným prosazováním ideálů humanitních se postupně podaří jednotlivé národy účinně integrovat do vyššího nadnárodního demokratického celku, za jehož budoucí živoucí součást považoval tzv. „novou“ Evropu. I na tyto skutečnosti se bude tematicky soustřeďovat proponovaná přednáška.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 10. 2021 16:30 - 18:00
Místo konání
Národní památník na Vítkově
Webové stránky
https://www.nm.cz/program/akce/jan-svoboda-masarykovo-pojeti-humanity-a-demokracie
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, Národní muzeum
Typ události
Pro veřejnost