Spor o smysl českého dějepisu

Dějepis je tradiční výukový předmět, který čelí mnohým výzvám či tlakům a kolem něhož se soustředí diskuze o roli historie ve veřejném prostoru vůbec. Tážeme-li se po cílech dějepisného vzdělávání, ptáme se i na to, jakou funkci dějiny pro společnost mají. Výběr témat, učebních přístupů, rozsah výuky či metody hodnocení formují nejen způsob, jakým se dějepis učí, ale historické vědomí či představy o dějinách jako takových. Otázku po smyslu výuky dějepisu lze chápat jako sondu do způsobů, jakým o historii uvažují různí lidé, kteří svým jednáním či vystupováním ovlivňují veřejný prostor a historickou kulturu v České republice.

Má dějepis poskytovat prostor pro vytváření české národní identity, nebo jeho funkce spočívá spíše v dekonstrukci obecně přijímaných pravd o minulosti? Může dějepis nějak reagovat na současné dění a je to vůbec jeho náplní? Ovlivňuje představy o tom, jak vypadá historie, podoba dějepisných olympiád nebo způsoby, jakým u žactva zjišťujeme vědomosti?

Tyto a další otázky si 4. května v Galerii Tranzitdisplay položí:

  • prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
  • PhDr. Aleš Dvořák (MŠMT)
  • Mgr. Jaroslav Pinkas (ÚSTR)
  • Mgr. Terezie Vávrová (Antikomplex)

Debatu moderuje Mgr. Kristina Andělová, MA, doktorandka na ÚČD FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 5. 2016 19:00
Místo konání
Dittrichova 9/337, Praha 2 (Galerie Tranzitdisplay)
Webové stránky
http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/diskuze-prednasky/diskuze/spor-o-smysl-ceskeho-dejepisu/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát