Diskuse s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou: Neslyšící jako součást akademické obce

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK srdečně zve na veřejnou diskusi členů akademické obce s veřejnou ochránkyní práv s Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D., na téma “Neslyšící jako součást akademické obce”.

překlad do českého znakového jazyka

Podrobnosti události

Začátek události
2. 5. 2016 10:00 - 10:40
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 300)
Webové stránky
http://ujkn.ff.cuni.cz/content/ve%C5%99ejn%C3%A1-diskuse-%C4%8Dlen%C5%AF-akademick%C3%A9-obce-s-ve%C5%99ejnou-ochr%C3%A1nkyn%C3%AD-pr%C3%A1v-mgr-annou-%C5%A1abatovou-phd-na-
Organizátor
Ústav jazyků a komunikacce neslyšících FF UK
Typ události
Různé
Přílohy
Plakát